Onderzoek

Onderzoeksverantwoording

Emerce heeft onderzoeksbureau Motivaction in de arm genomen voor de ondersteuning bij het uitvoeren van het kwantitatieve imago-onderzoek voor de Emerce100. De redactie van Emerce heeft de vragenlijst opgesteld. Motivaction heeft de data verzameld en resultaten verwerkt.
De doelgroep van het onderzoek bestaat uit lezers van Emerce die gebruikmaken van e-businessbedrijven. De respondenten waren afkomstig uit het adressenbestand van Emerce en van relevante respondenten uit het StemPunt-panel. In de periode van 18 september tot en met 12 oktober 2017 zijn 51287 mensen per e-mail uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek en 10.764 uitnodigingen zijn verstuurd naar StemPunt-respondenten. In totaal hebben 1.049 respondenten het gehele onderzoek afgerond.

Beoordeling

In eerste instantie is de longlist van bedrijven voorgelegd aan experts, uit deze lijst is een te onderzoeken lijst gekomen. In totaal zijn 632 bedrijven in het online onderzoek meegenomen om beoordeeld te worden, verdeeld over 46 categorieën. Respondenten hebben de categorieën aangegeven waarin ze bedrijven kunnen beoordelen. Per categorie zijn relevante bedrijven ter beoordeling voorgelegd aan de respondent. De deelnemers bepaalden voor vier criteria de rangorde van belangrijkheid als het gaat om de keuze van een aanbieder. Deze criteria bestonden uit: ‘kennis/know-how’, ‘prijs-kwaliteitverhouding’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘flexibiliteit’. De respondenten konden geen bedrijf beoordelen binnen de categorie waarin zij zelf werkzaam zijn. Dit om oneerlijke concurrentie te voorkomen. De lijst van bedrijven en de categorie-indeling is samengesteld door Emerce.

Berekening eindlijst

Net als voorgaande jaren is de rangorde van bedrijven bepaald aan de hand van een score. De wijze waarop deze score tot stand komt, wordt hieronder beschreven:

  • Voor elk van de vier criteria (kennis/knowhow, prijs-kwaliteitverhouding, betrouwbaarheid en flexibiliteit) werd een beoordeling gegeven op een zeven puntsschaal, waarbij 1 voor zeer slecht stond en 7 voor zeer goed.
  • De rangorde van belangrijkheid is gevraagd aan de respondenten. Deze is omgezet in een gewicht per criterium per categorie. Het gewicht is bepaald door de som van deze vier producten te delen door het totaal aantal respondenten van de categorie.
  • Om de totaalscore van een bedrijf te berekenen werd de score van dat bedrijf op de vier criteria vermenigvuldigd met de gewichten van de criteria. In de resultaten zijn alleen die bedrijven opgenomen waarvan de totaalscore tot stand is gekomen op basis van de beoordeling van minimaal twaalf respondenten. Gezien het beperkt aantal waarnemingen van sommige bedrijven dienen de resultaten als indicatief te worden beschouwd.